Group Info:
1.Two projects including Hangzhou Qiushi Fast Road were appraised as Hangzhou Construction “Westlake Cup” in 2015. 2.The Group was appraised as Advanced Unit in 2015 Hangzhou Key Projects’Construction Contest. 3.One project of the Group earned 2015 Zhejiang Provincial Construction Science and Technology Award. 4.The Group won the bid ! A large PEC project.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Group News MORE+

      On December 15,  a third stage of shield machine (TM641PMM-6) purchased by group compa...

Boutique Projects MORE+
 • Singapore Su
 • Singapore Hoy
 • Singapore HDB
 • Hunan Longcha
 • Desheng Fast
 • Suzhou Guan D
 • Guangxi Da F
 • Haerbin Bao J
 • Hangzhou Subw
 • Taizhou Jiaoj
 • Hunan Liuli H
 • Hang-Fu River
 • Hangzhou Desh
 • Hang-Ning Exp
 • North Connect
 • Hangzhou Fuxi
 • Suzhou Heshan
 • Hangzhou Genq
 • Hangzhou Siba
 • Hangzhou Shan
 • Hangzhou Shug
 • Hangzhou Zhon
 • Hangzhou No.
 • Hangzhou Qing
 • Ningbo Yandon
 • Access Bridge
 • Hangzhou Yuha
 • Hangzhou West
 • Anji Western
 • Underground F
 • Hangzhou Qius
 • Hangzhou Wang

Contact Us Legal Statement Links Maps

China • Hangzhou Municipal Construction Group Co.,Ltd.    Desgined by Lebang